18 czerwca 2014

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014

 

W dniach 29 i 30 maja 2014 roku w Krakowie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014 nt. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i Środowisko. W spotkaniu zorganizowanym przez pracowników Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju Politechniki Rzeszowskiej wzięło udział ponad stu naukowców i specjalistów branży infrastruktury komunalnej i gospodarki wodnej. Na miejsce obrad wybrano reprezentacyjne sale Pałacu Wielopolskich w Krakowie, udostępnione organizatorom przez profesora Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa.

W sesjach naukowych konferencji uczestniczyło wielu naukowców z Polski, Niemiec, Słowacji, Czech i Węgier. Konferencja INFRAEKO jest doniosłym wydarzeniem w środowisku reprezentującym inżynierię środowiska i stanowi ona platformę dyskusji o najważniejszych problemach nowoczesnej inżynierii lądowej i wodnej.

Głównym celem konferencji była prezentacja, jak również ocena osiągnięć naukowo-technicznych oraz dokonanych wdrożeń rozwiązań i technologii przez specjalistów z Polski i zagranicy, związanych z rozwojem miejskiej infrastruktury technicznej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego. Spotkanie to było też okazją do przedstawienia najnowszych rozwiązań i technologii w dziedzinie ochrony środowiska, infrastruktury i gospodarki wodnej przez firmy, biura projektowe oraz przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.

Komitetowi Naukowemu konferencji, reprezentującymi naukowców z sześciu krajów przewodniczył prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji był dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz.

W słowie wstępnym prof. dr hab. inż. Józef Dziopak wprowadził uczestników do głównego tematu spotkania, rozpoczynając od docenienia wagi i potrzeby rozwoju nowoczesnej infrastruktury miast, która w coraz większym stopniu oddziałuje na środowisko, a w zamysłach projektantów i w oczekiwaniach społeczeństwa powinna tworzyć z nim oparty na równowadze konglomerat. Zachęcił uczestników tej edycji konferencji do systemowego spojrzenia na problemy rozwijających się miast w powiązaniu z otaczającym je środowiskiem. Wyraził również przekonanie, że nadanie szczególnego znaczenia dyskusji i efektywnej wymiany poglądów na aktualne problemy w gronie naukowców, projektantów, osób zajmujących się obsługą i realizacją inwestycji oraz kadry eksploatującej systemy gospodarki komunalnej i wodnej da znaczący impuls do rozwoju myśli technicznej i nawiązania owocnej współpracy.

Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali m.in.: Prezydent Miasta Krakowa - prof. Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa - Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - Andrzej Dec, Prorektor Politechniki Wrocławskiej - prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej - dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk - prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski i Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych - prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki. Otwarcie konferencji wzbogacono uroczystością wręczenia nagród za wspieranie inicjatywy organizacji w Krakowie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej INFRAEKO. Nagrodzeni zostali prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa i Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

W czasie trwania konferencji INFRAEKO odbyło się pięć sesji naukowych, podczas których wygłoszono ogółem trzydzieści referatów dotyczących głównie projektowania, badań i eksploatacji infrastruktury sieciowej miast, zagospodarowania wód opadowych i ochrony przeciwpowodziowej obszarów zurbanizowanych. Równolegle z referatami naukowymi wygłoszono również szereg promocyjnych referatów firmowych. Przedstawiciele firm mieli również możliwość zaprezentowania uczestnikom swoich produktów i urządzeń na stoiskach firmowych. Po kolejnych sesjach prowadzono ożywione dyskusje, które wnosiły nowe podejście i inne spojrzenie na zagadnienia z zakresu optymalizacji systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem retencjonowania ścieków, odwodnienia terenów i zagospodarowania wód opadowych oraz planowania przestrzennego i rozwoju zrównoważonego infrastruktury miast. Zapewne materiały pokonferencyjne przyczynią się do wzbogacenia wiedzy fachowej oraz wymiany doświadczeń, przynosząc zarówno wymierne korzyści, jak i osobistą satysfakcję.

Ciąg dalszy dyskusji i wymiany poglądów z pierwszego dnia obrad przeniósł się na Forty Kleparz, gdzie uczestnicy konferencji spotkali się na uroczystej kolacji, która trwała do białego rana.

Tradycją konferencji stało się przyznawanie nagród honorowych wybitnym osobistościom świata nauki. W tegorocznej edycji za szczególne zasługi w kreowaniu postępu w inżynierii środowiska nagrodzono prof. zw. dr hab. inż. Tomasza Winnickiego – prorektora Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkoły w Jeleniej Górze, a w inżynierii lądowej prof. dr hab. inż. Wojciecha Radomskiego – Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Tradycyjnie, w ramach konferencji odbył się konkurs na najlepsze rozwiązanie projektowe, technologię, wdrożenie i zrealizowaną inwestycję. Jego rozstrzygnięcie było kulminacyjnym punktem drugiego dnia obrad. Nagrodę Uczestników Konferencji wręczono firmie UPONOR INFRA za projekt rozbudowy ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach – Budowa kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami. Z kolei firma WAVIN METALPLAST-BUK otrzymała Nagrodę Komitetu Naukowego Konferencji za projekt zagospodarowania wód deszczowych dla ulicy Północnej we wsi Wiry w gminie Komorniki. Nagrodę Komitetu Organizacyjnego Konferencji przyznano firmie ACO ELEMENTY BUDOWLANE za rozwiązanie Aco Drain® Monoblock PD. Zaszczytna główna nagroda Grand Prix konkursu przypadła Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu za imponujący geokompozyt sorbujący wodę.

Część podsumowującą obrady prowadził prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, zwracając uwagę na wyjątkowe znaczenie, jakie odgrywa racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i na konieczność zmiany sposobu podejścia do problemu tych wód. Podkreślił też potrzebę tego typu spotkań, dziękując jednocześnie organizatorom konferencji za jej wzorowe przygotowanie i prowadzenie.

Zorganizowanie konferencji nie byłoby możliwe bez zaangażowania i finansowego wsparcia sponsora głównego, firmę UPONOR INFRA i pozostałych sponsorów: ACO ELEMENTY BUDOWLANE, WAVIN METALPLAST-BUK, DHI Polska, HOBAS System Polska i NIVUS. Umożliwiło to organizatorom nadanie bogatej oprawy konferencji INFRAEKO 2014 w zakresie merytorycznym, kulturalnym i towarzyskim.

Patronat medialny konferencji sprawowały: Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków, portal edroga.pl oraz czasopisma Technologia Wody i Forum Eksploatatora.

Emocjonujący, drugi dzień zakończył się uroczystym obiadem i zaproszeniem na kolejną edycję konferencji INFRAEKO, która odbędzie się być może już za rok, z uwagi na szerokie zainteresowanie uczestników poruszanymi zagadnieniami z różnych dziedzin działalności naukowej i inżynierskiej.

 

Dorian Czarniecki

 

 

1

2

3 4

 

 

 

We have 7 guests and no members online

Copyright 2011 18 czerwca 2014.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free