24 października 2014

 KONFERENCJA URBAN WATER 2014

W dniach 1-3 października 2014 roku miało miejsce ostatnie już spotkanie uczestników projektu „Sustainable rainwater management in the V4 countries”, którego głównym celem było podsumowanie badań prowadzonych wspólnie przez pięć uczelni z Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier. Spotkanie to zorganizowano przy okazji konferencji „Urban Water”, która odbywa się cyklicznie w położonym na Morawach mieście Velke Bilovice i corocznie gromadzi licznych przedstawicieli świata nauki i techniki, przedsiębiorców oraz innowatorów z różnych krajów. Politechnikę Rzeszowską reprezentowali: mgr inż. Kamil Pochwat, mgr inż. Sabina Kordana, mgr inż. Dorian Czarniecki i mgr Anna Wdowik.

 

W czasie konferencji odbyło się osiem sesji naukowych, w trakcie których wygłoszono ponad trzydzieści referatów dotyczących szeroko rozumianej tematyki gospodarki wodno-ściekowej. W programie nie zabrakło też miejsca na anglojęzyczną sesję poświęconą problematyce zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w krajach należących do Grupy Wyszehradzkiej. W sesji tej aktywny udział wzięli pracownicy naszej katedry, a mgr inż. Dorian Czarniecki wygłosił referat pt. „Technical and aesthetic aspects in designing of open rainwater tanks”, w którym omówił przeznaczenie i funkcje otwartych zbiorników retencyjnych wód deszczowych, a także podkreślił konieczność budowy takich obiektów w zgodzie z naturą. Efekty swoich badań naukowych przedstawili również pozostali partnerzy projektu, będący reprezentantami Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie, Uniwersytetu Mendla w Brnie, Uniwersytetu Technicznego w Koszycach oraz Uniwersytetu w Miszkolcu. Wystąpienia poszczególnych wykonawców projektu dotyczyły przede wszystkim problematyki efektywnego wykorzystania dachów zielonych, modelowania hydrodynamicznego fali powodziowej tworzącej się na terenach zurbanizowanych, a także parametrów fali powstającej w obrębie zbiorników wodnych.

Organizatorzy spotkania zadbali nie tylko o naukową oprawę konferencji, ale także o integrację wszystkich uczestników. W czwartkowy wieczór, na zamku w Lednicach, zorganizowana została uroczysta kolacja, podczas której stworzono dogodną możliwość zawierania nowych znajomości oraz pogłębiania tych już istniejących, a także prowadzenia interesujących dyskusji i wymiany poglądów.

Na zakończenie tego trzydniowego spotkania prof. Ing. Petr Hlavinek, CSc., MBA z Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie podziękował wszystkim partnerom za współpracę oraz podsumował osiągnięcia projektu „Sustainable rainwater management in the V4 countries”. Podkreślił przy tym, iż będąca zwieńczeniem wspólnych badań monografia naukowa została już zaakceptowana do druku przez międzynarodowe wydawnictwo Springer, a jej publikacja przewidywana jest na początek 2015 roku.

Sabina Kordana

 

 

 

DSCN0118  
 Prezentacja mgra inż. Doriana Czarnieckiego

 

 

We have 7 guests and no members online

Copyright 2011 24 października 2014.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free