20 listopada 2014

 WYJAZD DYDAKTYCZNY STUDENTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA DO WARSZAWY

W dniach 12 i 13 listopada 2014 roku studenci specjalizacji Infrastruktura i Ekorozwój wraz z innymi zainteresowanymi studentami z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Warszawy organizowanym przez Katedrę Infrastruktury i Ekorozwoju.  DSC07881

 

Wyjazd dydaktyczny zrealizowany został w ramach projektu Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej. Stronę merytoryczną zapewnił prof. Józef Dziopak, natomiast sprawami organizacyjnymi zajmował się skutecznie inż. Wojciech Kołcz, starosta specjalizacji grupy C. Program wyjazdu obejmował wizytę w biurze projektowym CDM Smith, Oczyszczalni Ścieków Czajka oraz Zakładzie Centralnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Podczas wizyty w biurze projektowym CDM Smith studenci mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy projektanta, która została przybliżona przez specjalistów z różnych branży z tego wiodącego biura projektowego w naszym kraju, będącego filią firmy w USA. Uczestnicy wyjazdu zostali mile przywitani przez Pana Krzysztofa Kamińskiego, Prezesa tego biura w Polsce, który na wstępie przedstawił zarys działalności firmy i zapoznał zainteresowanych z problemami, na które natrafiają projektanci w swoim życiu zawodowym. W dalszej części wykładu Pan Marek Sobecki, kierownik jednego z realizowanych przedsięwzięć przybliżył studentom przebieg poszczególnych etapów realizacji wykonanego projektu oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli, zwracając szczególną uwagę na potrzebę uzyskiwania odpowiednich pozwoleń prawnych i napotykaną złożoność przy zatwierdzaniu projektu. W ostatniej części wizyty w interesujący sposób przybliżono uczestnikom w szerokim zakresie bardzo ważną problematykę sporządzania raportów Oceny oddziaływania na środowisko projektowanych inwestycji o zróżnicowanych poziomach ich złożoności.

Innym z kluczowych punktów wyjazdu było zwiedzanie najnowocześniejszej i największej zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Polsce o nazwie Czajka, położonej na warszawskiej Białołęce. Dla uczestników była to z pewnością niebywała okazja naocznego zapoznania się z funkcjonowaniem całej oczyszczalni ścieków. Studenci zostali oprowadzeni po wszystkich obiektach technologicznych, w których odbywają się poszczególne etapy oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, w tym także instalacji do magazynowania metanu i jego wykorzystania na potrzeby energetyczne całego zakładu.

Wyjazd zakończyła wizyta w Zakładzie Centralnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie przy ulicy Koszykowej. Studenci poznali tradycję i historię warszawskich wodociągów i kanalizacji, która sięga XIX wieku. Warto zaznaczyć, że Zakład znajduje się na terenie Stacji Filtrów zaprojektowanej przez słynnego angielskiego inżyniera Williama Heerleina Lindleya. Jest to unikatowy w skali europejskiej zespół zabytków architektury przemysłowej z ciągle działającymi filtrami powolnymi, czego dowodem jest nadanie tym obiektom przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku tytułu Pomnika Historii. Podczas tej wizyty studenci zostali zapoznani zarówno z historią, jak i działaniem Stacji Filtrów, a także przekazano wiedzę związaną ze współczesną technologią uzdatniania wody.

Wyjazd studyjny był doskonałą okazją zgłębienia praktycznych zagadnień związanych z eksploatacją poszczególnych elementów całego systemu zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i ważnych doświadczeń z zakresu inżynierii środowiska, a także interesującą lekcją historii myśli technicznej. Dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację i finansowanie wyjazdu za czas i trud poświęcony jego przygotowaniu.

 

Dorian Czarniecki

Wojciech Kołcz

Beata Sędrowicz

 

DSCN0235 DSCN0265
DSCN0275 DSCN0260

 

 

We have 14 guests and no members online

Copyright 2011 20 listopada 2014.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free