20 listopada 2014

 WYJAZD DYDAKTYCZNY STUDENTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA DO WARSZAWY

W dniach 12 i 13 listopada 2014 roku studenci specjalizacji Infrastruktura i Ekorozwój wraz z innymi zainteresowanymi studentami z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Warszawy organizowanym przez Katedrę Infrastruktury i Ekorozwoju.  DSC07881

 

Wyjazd dydaktyczny zrealizowany został w ramach projektu Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej. Stronę merytoryczną zapewnił prof. Józef Dziopak, natomiast sprawami organizacyjnymi zajmował się skutecznie inż. Wojciech Kołcz, starosta specjalizacji grupy C. Program wyjazdu obejmował wizytę w biurze projektowym CDM Smith, Oczyszczalni Ścieków Czajka oraz Zakładzie Centralnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Podczas wizyty w biurze projektowym CDM Smith studenci mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy projektanta, która została przybliżona przez specjalistów z różnych branży z tego wiodącego biura projektowego w naszym kraju, będącego filią firmy w USA. Uczestnicy wyjazdu zostali mile przywitani przez Pana Krzysztofa Kamińskiego, Prezesa tego biura w Polsce, który na wstępie przedstawił zarys działalności firmy i zapoznał zainteresowanych z problemami, na które natrafiają projektanci w swoim życiu zawodowym. W dalszej części wykładu Pan Marek Sobecki, kierownik jednego z realizowanych przedsięwzięć przybliżył studentom przebieg poszczególnych etapów realizacji wykonanego projektu oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli, zwracając szczególną uwagę na potrzebę uzyskiwania odpowiednich pozwoleń prawnych i napotykaną złożoność przy zatwierdzaniu projektu. W ostatniej części wizyty w interesujący sposób przybliżono uczestnikom w szerokim zakresie bardzo ważną problematykę sporządzania raportów Oceny oddziaływania na środowisko projektowanych inwestycji o zróżnicowanych poziomach ich złożoności.

Innym z kluczowych punktów wyjazdu było zwiedzanie najnowocześniejszej i największej zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Polsce o nazwie Czajka, położonej na warszawskiej Białołęce. Dla uczestników była to z pewnością niebywała okazja naocznego zapoznania się z funkcjonowaniem całej oczyszczalni ścieków. Studenci zostali oprowadzeni po wszystkich obiektach technologicznych, w których odbywają się poszczególne etapy oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, w tym także instalacji do magazynowania metanu i jego wykorzystania na potrzeby energetyczne całego zakładu.

Wyjazd zakończyła wizyta w Zakładzie Centralnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie przy ulicy Koszykowej. Studenci poznali tradycję i historię warszawskich wodociągów i kanalizacji, która sięga XIX wieku. Warto zaznaczyć, że Zakład znajduje się na terenie Stacji Filtrów zaprojektowanej przez słynnego angielskiego inżyniera Williama Heerleina Lindleya. Jest to unikatowy w skali europejskiej zespół zabytków architektury przemysłowej z ciągle działającymi filtrami powolnymi, czego dowodem jest nadanie tym obiektom przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku tytułu Pomnika Historii. Podczas tej wizyty studenci zostali zapoznani zarówno z historią, jak i działaniem Stacji Filtrów, a także przekazano wiedzę związaną ze współczesną technologią uzdatniania wody.

Wyjazd studyjny był doskonałą okazją zgłębienia praktycznych zagadnień związanych z eksploatacją poszczególnych elementów całego systemu zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i ważnych doświadczeń z zakresu inżynierii środowiska, a także interesującą lekcją historii myśli technicznej. Dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację i finansowanie wyjazdu za czas i trud poświęcony jego przygotowaniu.

 

Dorian Czarniecki

Wojciech Kołcz

Beata Sędrowicz

 

DSCN0235 DSCN0265
DSCN0275 DSCN0260

 

 

We have 8 guests and no members online

Copyright 2011 20 listopada 2014.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free