10 listopada 2015

Oryginalne zajęcia organizowane przez Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju

Coroczne wyjazdy dydaktyczno-szkoleniowe w Katedrze Infrastruktury i Ekorozwoju stały się już tradycją. Od wielu lat studenci ostatnich lat studiów odwiedzają profesjonalne firmy w kraju i za granicą. Podobnie było też w listopadzie bieżącego roku. Grupa dyplomantów z I roku studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska, w dniach 4 i 5 listopada 2015 roku uczestniczyła w seminariach tematycznych i szkoleniach zawodowych, wyjaśniających zasady tworzenia dokumentacji technicznej i występujące problemy w procesie projektowania i wykonywania obiektów inżynierskich. Wspomniane spotkania odbyły się w Warszawie w CDM Smith i MPWiK Warszawa, które od strony merytorycznej zorganizował prof. dr hab. inż. Józef Dziopak.

W planach wyjazdu szkoleniowego przewidziano odwiedzenie firmy CDM Smith, będącej filią jednego z największych biur projektowych USA na świecie i obejrzenie nowoczesnych obiektów i urządzeń największej w Polsce oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Prezentacja zasad funkcjonowania zbiornika biogazu na oczyszczalni ścieków Czajka Foto Józef Dziopak

Pierwszym z odwiedzonych przez nas miejscem było biuro projektowe CDM Smith w Warszawie. Zostaliśmy powitani przez prezesa firmy, pana Krzysztofa Kamińskiego, który zapoznał nas z zasadami BHP obowiązującymi w pomieszczeniach biura i poprowadził pierwsze seminarium. Dotyczyło ono ogólnych wiadomości na temat profilu działalności firmy. Dowiedzieliśmy się o historii, wielkim potencjale i wielu przedsięwzięciach realizowanych przez biuro na całym świecie. Pan Kamiński w barwny i ciekawy sposób prezentował dane o inwestycjach projektowanych i wykonywanych przez CDM Smith. Nie zabrakło ogromnych przedsięwzięć takich, jak udział w projektowaniu oczyszczalni ścieków „Czajka”, czy projektowanie wraz z wykonaniem odwiertów na potrzeby poszukiwania gazu łupkowego. Jednak najciekawszym przedsięwzięciem z naszego punktu widzenia jest aktualnie realizowana przez biuro koncepcja modernizacji systemu kanalizacyjnego dla m. st. Warszawy w ujęciu systemowym, stanowiąca strategię rozwoju gospodarki wodno-ściekowej. Temu tematowi poświęcono osobne seminarium, a my dowiedzieliśmy się wiele pouczających informacji na temat zasad tworzenia projektów systemów odprowadzania ścieków. Kolejna prezentacja dotyczyła strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na przykładzie rozwiązań opracowanych przez CDM Smith, mogliśmy poznać proces opracowywania takiej dokumentacji „od kuchni”. Na koniec ciekawego i pełnego nowych doświadczeń dnia, odbyło się seminarium na temat procesu projektowania od strony prawnej. Dzięki tej prezentacji poznaliśmy przebieg czynności prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę, rodzaje sporządzanych projektów i wymagane uzgodnienia, zwłaszcza w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.

Kolejnego dnia odwiedziliśmy oczyszczalnię ścieków „Czajka” w Warszawie. Na wstępie przedstawiono nam historię powstawania tej inwestycji wraz z całym ciągiem technologicznym eksploatowanych urządzeń i obiektów tej oczyszczalni ścieków. Po interesującym wstępie rozpoczęliśmy spacer po ogromnym terenie zwiedzając kolejno zlokalizowane obiekty oczyszczalni. Poznaliśmy zasady funkcjonowania krat, osadników wstępnych, komór osadu czynnego i osadniki wtórne. Ponadto oprowadzono nas po nowoczesnej spalarni osadów i komorach fermentacyjnych. Cały układ technologiczny oczyszczalni zrobił na nas wrażenie nowoczesności z automatycznym sterowaniem procesem technologicznym, odzyskiem i wykorzystaniem surowców energetycznych.

Podsumowując ten ciekawy wyjazd, składamy szczególne podziękowania prof. dr hab. inż. Józefowi Dziopakowi, dr hab. inż. Danielowi Słysiowi prof. PRz i mgr inż. Mariuszowi Starcowi za zaangażowanie w organizację wyjazdu oraz bezcenne doświadczenia, jakie dzięki nim zdobyliśmy. Podziękowania kierujemy także do władz Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury za pomoc finansową, bez której ten wyjazd nie byłby możliwy. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość wzbogacenia naszej wiedzy praktycznej i jesteśmy przekonani, że przekazane informacje będą przydatne w naszej pracy zawodowej.

Bogaci w doświadczenia zachęcamy koleżanki i kolegów zainteresowanych tematyką infrastruktury i ekorozwoju do korzystania z możliwości wyjazdów dydaktyczno-szkoleniowych, teraz i w przyszłości.

Patrycja Mróz, Karol Kluza

 

Studenci i pracownicy PRz podczas seminarium w siedzibie firmy CDM Smith Foto Józef Dziopak

 

 

 

 

 

 

 

We have 5 guests and no members online

Copyright 2011 10 listopada 2015.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free