20 listopada 2015

Workshop o vode 2015

W dniach 11-13 listopada 2015 r. pracownicy Zakładu Infrastruktury i Ekorozwoju Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury uczestniczyli w konferencji “Workshop o Vode”, która odbyła się w Vysokich Tatrach na Słowacji. Spotkanie to zorganizowane zostało wspólnie przez Uniwersytet Techniczny w Koszycach oraz Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, a Politechnikę Rzeszowską reprezentowali na nim: prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz, dr inż. Kamil Pochwat, mgr inż. Sabina Kordana, mgr inż. Dorian Czarniecki i mgr inż. Mariusz Starzec.

zdjęcie wyk. prof Józef Dziopakjego aparatem

Wspólnie z przedstawicielami uczelni wyższych i przedsiębiorstw ze Słowacji oraz Czech omawiano bardzo ważne i aktualne zagadnienia dotyczące zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, ochrony przeciwpowodziowej oraz zbiorników wodnych. Podczas spotkania nie zabrakło też pytań o możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w gospodarce wodnej, jak również o racjonalność wykorzystania energii cieplnej niesionej przez wodę i ścieki.

Pracownicy zakładu wzięli aktywny udział w sesjach poświęconych zarządzaniu wodami opadowymi w zlewniach miejskich oraz wykorzystaniu wody jako niskotemperaturowego źródła energii, podczas których zaprezentowali wyniki badań prowadzonych w jednostce. Jako pierwszy swój referat zatytułowany Opady deszczu w wymiarowaniu zbiorników retencyjnych w Polsce przedstawił dr inż. Kamil Pochwat. W swoim wystąpieniu prelegent scharakteryzował opady modelowe oraz podkreślił możliwość stosowania w wymiarowaniu obiektów retencyjnych zarówno opadów stałych, jak i zmiennych w czasie. Wskazał także na potrzebę zmiany dotychczasowego podejścia do kwestii projektowania systemów odwodnieniowych w Polsce.

Analiza oddziaływania zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej to temat referatu mgra inż. Mariusza Starca, w którym scharakteryzował znaczenie czynników warunkujących efektywne współdziałanie obiektów retencyjnych zlokalizowanych na jednej sieci odwodnieniowej. W swojej prezentacji skupił się przede wszystkim na takich czynnikach, jak: lokalizacja zbiorników i ich układ hydrauliczny, przestrzenny rozkład wartości współczynnika spływu oraz wartość współczynnika redukcji przepływu ścieków deszczowych.

Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi powstającymi w obrębie zlewni zurbanizowanych było też tematem wystąpienia mgr inż. Sabiny Kordana. W referacie zatytułowanym Kryteria decyzyjne w gospodarce wodami opadowymi zwróciła uwagę na potrzebę uwzględnienia w procesie projektowania infrastruktury odwodnieniowej wszystkich czynników determinujących zasadność zastosowania rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych. Wskazała także narzędzie umożliwiające obiektywne porównanie odmiennych rozwiązań systemu w świetle przyjętych kryteriów decyzyjnych.

W sesji, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, kierownik Zakładu Infrastruktury i Ekorozwoju Politechniki Rzeszowskiej, swoją prezentację wygłosił mgr inż. Dorian Czarniecki. W referacie pt. Wykorzystanie wód w instalacjach z pompami ciepła scharakteryzował poszczególne rozwiązania wodnych źródeł energii dla pomp ciepła oraz wskazał na zasadność wykorzystania wód deszczowych do poprawy wydajności dolnego źródła ciepła. Podkreślił, że zintegrowanie systemu infiltracji wód opadowych z instalacją gruntowego wymiennika ciepła jest uzasadnione zarówno technicznie, jak i ekonomicznie.

Konferencja “Workshop o Vode”, w której uczestniczyli pracownicy Zakładu Infrastruktury i Ekorozwoju, była jedną z wielu form współpracy z partnerami zagranicznymi m. in. przy realizacji wspólnych grantów badawczych i dydaktycznych. Ostatnia była okazją do prezentacji wyników badań, wymiany doświadczeń oraz rozwijania współpracy naukowej z naszymi południowymi sąsiadami, a piękny krajobraz tatrzański sprzyjał przemyśleniom na temat znaczenia wody we wszystkich aspektach naszej egzystencji i ekosystemów.

We have 7 guests and no members online

Copyright 2011 20 listopada 2015.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free