4 grudnia 2015

Zjazd Kanalizatorów Polskich POLKAN 2015

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naukowców, projektantów i eksploatatorów systemów kanalizacyjnych, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej wraz z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Polskich po raz VIII zorganizował Zjazd Kanalizatorów Polskich. Wydarzenie pod nazwą POLKAN 2015 odbyło się w dniach 26 i 27 listopada 2015 roku w obiektach Politechniki Łódzkiej stało się okazją do prezentacji wyników najnowszych badań i wymiany doświadczeń.

Zjazd odbywał się w ramach obchodów 70-lecia utworzenia Politechniki Łódzkiej, podczas którego zaprezentowano cenne merytorycznie wyniki najnowszych badań, wymiany doświadczeń i ożywioną dyskusję dotyczącą omawianych aktualnych problemów związanych z modelowaniem hydrodynamicznym sieci kanalizacyjnej i zagospodarowania wód opadowych w zlewniach zurbanizowanych. Wydarzenie to stało się też okazją do analizy wytycznych oraz omówienia konsekwencji wynikających z realizacji postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wiele uwagi poświęcono nowemu podejściu przy projektowaniu i realizacji nietypowych rozwiązań z zakresu systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, w tym obiektów i urządzeń do retencjonowania i regulowania transportem ścieków.

Z ramienia Politechniki Rzeszowskiej w obradach wziął udział profesor Józef Dziopak, któremu powierzono prowadzenie pierwszych sesji w pierwszym i drugim dniu obrad. W dniu 26 listopada zaprezentował On w ramach trzeciej sesji wspólny referat opracowany z dr hab. inż. Danielem Słysiem, prof. PRz nt. „Analiza warunków transportu ścieków deszczowych systemem kanalizacji ogólnospławnej miasta Przemyśla”.

Pierwszy dzień organizatorzy wzbogacili programem kulturalnym, zapewniając uczestnikom zjazdu zwiedzanie Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi. Wśród wielu zwiedzanych obiektów było archiwum nagranych filmów, hale służące do nagrywania filmów, studio nagrań wizji i fonii z demonstracją całej plejady przedmiotów i materiałów symulujących charakterystyczne dźwięki i odgłosy. Przewodnik wzbogacał zwiedzanie kompleksem historycznych informacji i ciekawostek z okresu tworzenia najbardziej znanych filmów w tej wytwórni w ostatnim pięćdziesięcioleciu.

Kolejną atrakcją było zaproszenie uczestników zjazdu na uroczystą kolację w nowym hotelu o oryginalnym projekcie i wyposażeniu, który jest wkomponowany w cały kompleks budynków WFF. W kuluarach kontynuowano wymianę poglądów na tematy związane z szeroko rozumianą gospodarką wodno-ściekową terenów zurbanizowanych i interpretacją prawną aktualnych ustaw i rozporządzeń w tym zakresie.

We have 8 guests and no members online

Copyright 2011 4 grudnia 2015.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free