10 maja 2016

Dyplomanci Zakładu Infrastruktury i Ekorozwoju w firmie ACO

W dniach 4-5 maj 2016 roku miał miejsce kolejny w tym roku wyjazd dydaktyczno-szkoleniowy, w którym uczestniczyli dyplomanci studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska z specjalności Zakładu Infrastruktury i Ekorozwoju. Z ramienia ZIiE, opiekunami dydaktycznymi studentów byli dr inż. Kamil Pochwat i mgr inż. Mariusz Starzec.

3 Uczestnicy wyjazdu dydaktycznego w firmie ACO Fot. Mariusz Starzec

Wspomniane wydarzenie odbyło się w nowej siedzibie firmy ACO w Legionowie pod Warszawą. Spotkanie, które od strony merytorycznej zorganizował prof. dr hab. inż. Józef Dziopak niosło ze sobą dwa zasadnicze cele. Po pierwsze służyło ono podniesieniu kompetencji studentów w zakresie produkcji, projektowania i wykorzystania urządzeń służącym odwodnieniu terenów zurbanizowanych. Po drugie pozwoliło na uzupełnienie wiedzy z zakresu produkcji elementów betonowych stosowanych w gospodarce komunalnej. Wyjazdowi towarzyszyła wspólna kolacja zorganizowana nad jeziorem Zegrzyńskim, na którym studenci mieli okazję do nawiązania nowych znajomości i pełniejszej integracji z dr inż. Kamilem Pochwatem i mgr inż. Mariuszem Starcem, pracownikami naukowymi ZIiE.

Firma ACO jest światowym liderem w dziedzinie technologii odwodnień, który swoja reputację zawdzięcza ciągłemu rozwojowi, pozwalającemu na rozwiązywanie szczególnie tych problemów, które wynikają ze zmiany klimatu i wzrostu urbanizacji zlewni miejskich.

Nawiązanie współpracy pomiędzy tym przedsiębiorstwem a Zakładem Infrastruktury i Ekorozwoju pozwoliło na zaplanowanie cyklu spotkań dydaktycznych, które są niezwykle cenne dla studentów Naszej specjalizacji, gdyż pozwalają one na wymianę doświadczeń studentów z praktykami. Dzięki uprzejmości władz firmy ACO, studentom została udostępniona sala konferencyjna, w której uczestniczyli oni w szkoleniach prowadzonych przez „kierownika” segmentu Zarządzania Wodą Powierzchniową Pana Jeremiego Elżanowskiego.

Pierwszym etapem szkolenia było zapoznanie studentów z zasadami BHP obowią-zującymi w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach produkcyjnych, po czym rozpoczęto cykl seminariów tematycznych. W ich pierwszej części studenci mogli zagłębić się w problematykę odprowadzania wód opadowych, naprzeciw której staje firma ACO. W tej części szkolenia zaprezentowano produktów produkowane do rozwiązania problemów występowania nadmiaru wód opadowych. Szczególną uwagę na spotkaniu skupiono na omówieniu możliwości wykorzystania technologii odwodnienia liniowego, zarówno w skali zlewni miejskich jak w możliwości ich zastosowania w budownictwie jednorodzinnym. Za godne podkreślenia uważa się możliwość obserwacji "na żywo", funkcjonowania poszczególnych urządzeń na prezentowanych modelach, które były udostępnione podczas spotkania. Drugą część seminarium poświęcono omówieniu nowych zauważanych przez firmę problemów dotyczących gospodarki odpadami na terenach miejskich.

W planach wyjazdu studyjnego zorganizowana została także wycieczka po linii produkcyjnej firmy. W jej trakcie studencie mili okazje poznać „od środka” strukturę i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wyjazd okazał się niezwykle cenny dla studentów, gdyż podnieśli oni znacznie swoje kwalifikacje i w pewnym stopniu zapoznali się z profilem działalności przedsiębiorstwa, w jakim być może już niedługo zostaną zatrudnieni. Czego z całego serca życzymy.

 

1 Uczestnicy wyjazdu podczas szkolenia w firmie ACO. Fot. Mariusz Starzec
 2 Uczestnicy wyjazdu podczas szkolenia w firmie ACO. Fot. Mariusz Starzec

 

Mariusz Starzec 

 

 

We have 7 guests and no members online

Copyright 2011 10 maja 2016.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free