15 czerwca 2016

INFRAEKO 2016 - międzynarodowa konferencja jubileuszowa

Na 10-lecie swojej działalności, Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju PRz, w dniach 9 - 10 czerwca 2016 r. zorganizował jubileuszową - V Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną INFRAEKO 2016 pn. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko.

aa D INFRAEKO2016 0097

Tradycyjnie, obrady odbywały się w zabytkowych salach Pałacu Wielopolskich w Krakowie, w którym siedzibę ma Prezydent i Rada Miasta Krakowa.

Podstawowym celem konferencji była prezentacja i ocena osiągnięć naukowo-technicznych oraz dokonanych wdrożeń przez specjalistów z Polski i z zagranicy w zakresie obejmującym infrastrukturę miejską z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w ujęciu systemowym. Udział wzięli przedstawiciele ośrodków naukowych, uczelni, firm produkcyjnych, biur projektowych, urzędów miast i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjne.

W spotkaniu wzięło udział ponad stu specjalistów oraz samorządowców z Polski, Niemiec, Słowacji i Szwecji oraz gości honorowych, których uroczyście powitał dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji. Podczas ceremonii otwarcia swoimi wystąpieniami podkreślali rangę i znaczenie tematyki konferencji INFRAEKO m.in.: Tadeusz Trzmiel - pierwszy zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. inwestycji miejskich, Sławomir Pietrzyk - wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i przewodniczący Komisji Infrastruktury, prof. Maciej Maciejewski - przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, prof. Wojciech Radomski - przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN ostatniej kadencji i dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz - dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Nawiązując do tradycji konferencji INFRAEKO, dwojgu naukowcom wręczono nagrody honorowe za ich wkład w rozwój inżynierii środowiska. Otrzymali je prof. Zuzana Vranayová z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach i prof. Ziemowit Suligowski z Politechniki Gdańskiej. W imieniu Komitetu Naukowego konferencji, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak nawiązał w swoim wystąpieniu do problemów, jakie są efektem rozwoju miast i ich infrastruktury technicznej w odniesieniu do problemów ochrony środowiska. Zachęcając do merytorycznej dyskusji i wymiany poglądów, podkreślił znaczenie innowacyjności w poszukiwania praktycznych rozwiązań, które będą ze sobą efektywnie współdziałać i ograniczać ingerencję człowieka w środowisko naturalne. Skierował też podziękowania do firm partnerskich: Uponor Infra, ACO Elementy Budowlane, Wavin Polska i innych za zaangażowanie i wsparcie umożliwiające zorganizowanie konferencji na wysokim poziomie merytorycznym, kulturalnym i towarzyskim.

ZDJ DODATKOWE Prof. Ziemowit Suligowski odbierający Nagrodę Honorową INFRAEKO 2016
Wręczenie Nagrody Uczestników Konferencji firmie Uponor Infra za najlepsze wdrożenie i zrealizowaną inwestycję

W trakcie 5. sesji naukowych wygłoszono 35 referatów nt. projektowania, eksploatacji i renowacji infrastruktury sieciowej miast, technicznych i naturalnych sposobów zagospodarowania wód opadowych, ochrony powietrza atmosferycznego, technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz ochrony przeciwpowodziowej. Prelekcjom naukowym towarzyszyły wystąpienia firmowe połączone z prezentacją najnowszych osiągnięć w dziedzinie gospodarki komunalnej, z którymi uczestnicy mieli też możliwość zapoznania się na stoiskach wystawowych. Przyjęta platforma prowadzenia obrad dała nowe spojrzenie i znaczący impuls do rozwoju myśli technicznej i nawiązania owocnej współpracy między uczestnikami.

Tradycyjnie już, w ramach konferencji odbył się konkurs na najlepsze rozwiązanie projektowe, technologię, wdrożenie i zrealizowaną inwestycję. Jego rozstrzygnięcie miało miejsce w trakcie drugiego dnia obrad. Nagrodę Uczestników Konferencji otrzymała firma Uponor Infra za Retencyjny kanał ściekowy realizowany w ramach Budowy systemów odprowadzających wodę opadową ze zlewni osiedla Krakowska-Południe w Rzeszowie. Natomiast firmie Wavin Polska przyznano Nagrodę Komitetu Naukowego Konferencji za System Wavin Q-Bic Plus.

Nagrodę specjalną za najciekawsze wystąpienie młodego pracownika nauki przyznała p. Edyta Zalewska, dyrektor sprzedaży firmy Uponor Infra. Otrzymała ją mgr inż. Adrianna Szulecka z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za referat nt. Wpływ prędkości i kierunku wiatru na jakość powietrza w Krakowie.

Dodatkową okazją do wymiany poglądów była uroczysta kolacja w zabytkowych wnętrzach Fortów Kleparz. Niepowtarzalną atmosferę spotkania uświetnił m.in. występ skrzypaczki, która wykonała współczesne aranżacje znanych przebojów muzyki rozrywkowej.

Dwudniowe obrady zostały podsumowane przez przewodniczących komitetów: naukowego i organizacyjnego konferencji, którzy podziękowali wszystkim prelegentom i uczestnikom dwudniowych obrad za aktywny udział w tym wydarzeniu. Szczególne podziękowania skierowali w stronę partnerów konferencji za nadanie jej obradom szerokiego pola do dyskusji oraz bogatej oprawy.

Konferencja zakończyła się uroczystym obiadem i zaproszeniem na kolejną jej edycję, która biorąc pod uwagę szerokie zainteresowanie, z pewnością odbędzie się za dwa lata.

 

Anna Wdowik

 

 

We have 6 guests and no members online

Copyright 2011 15 czerwca 2016.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free