25 czerwca 2016

Pracownicy Zakładu Infrastruktury i Ekorozwoju na targach WOD-KAN 2016

Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, organizowane corocznie przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” to największe targi branżowe w Polsce i jedne z kluczowych w Europie. Co roku uczestniczy w nich ponad 400 wystawców i w granicach około dziesięciu tysięcy osób zwiedzających, którzy reprezentują specjalistów, dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów i prezesów przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Targi WOD-KAN to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z partnerami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Dzięki wieloletniej tradycji targi są profesjonalną platformą dla specjalistów, pozwalającą na zapoznanie się z najnowszymi technologiami branży wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego.

Urządzenia do inspekcji i czyszczenia sieci kanalizacyjnych

 

W dniach 10-12 maja 2016 roku odbyły się w Bydgoszczy kolejne XXIV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2016. W tej najważniejszej w Polsce i największej w tej części Europy wystawie czynnie uczestniczyli pracownicy Zakładu Infrastruktury i Ekorozwoju Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak i dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami, technologiami, instalacjami i urządzeniami do transportu wody i ścieków, odwadniania zlewni i zagospodarowania wód opadowych, doskonalenia jakości wody oraz obniżającymi koszty usług świadczonych przez przedsiębiorstwa z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

W trakcie tegorocznego spotkania, które odbyło się na terenie nowego obiektu Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego zaprezentowało się 370 wystawców, którzy oferowali swoje maszyny, produkty i usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Tematyka wydarzenia ogniskowała się wokół takich zagadnień jak m. in.: systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków, maszyny przeznaczone do budowy, naprawy i utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rury, studnie i kształtki do budowy sieci, programy komputerowe dla firm w zakresie zarządzania infrastrukturą techniczną, urządzenia pomiarowe i pojazdy specjalistyczne, rozwiązania technologiczne z branży bezwykopowej.

Równolegle z wystawą odbywały się konferencje poruszające najistotniejsze problemy i wyzwania, jakie są do rozwiązania w zakresie rozumianej infrastruktury branży wod-kan. Swój aktywny udział w tych spotkaniach zaznaczyli profesorowie – Józef Dziopak i Daniel Słyś, którzy przedstawili referaty pt. Rzeka a systemy kanalizacyjne. Uwarunkowania projektowe i funkcjonowanie i Nowoczesna gospodarka wodami opadowymi. Kanały retencyjne – studium przypadków.

Szczególnym powodem do odnotowania jest wyróżnienie, jakie przyznało jury patentowi pn. Retencyjny kanał ściekowy, którego twórcami są wspomniani pracownicy. Innowacyjne rozwiązanie znalazło się na trzecim medalowym miejscu w grupie 10 najciekawszych wyrobów, jednocześnie kwalifikując się do grupy finałowej konkursu o statuetkę Grand Prix za najlepszy produkt tegorocznych targów. Wynalazek ten został wdrożony przez firmę Uponor Infra na terenie jednej z dzielnic miasta Rzeszowa. Stanowi on strategiczny element innowacyjnego systemu, który spełnia funkcję hydrauliczną w systemie kanalizacyjnym, związaną zarówno z transportem określonego strumienia ścieków, jak i retencyjną umożliwiającą okresowe gromadzenie nadmiaru ścieków deszczowych dopływających ze zlewni do kanalizacji deszczowej.

 

Anna Wdowik

 

 

We have 16 guests and no members online

Copyright 2011 25 czerwca 2016.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free