25 czerwca 2016

Pracownicy Zakładu Infrastruktury i Ekorozwoju na targach WOD-KAN 2016

Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, organizowane corocznie przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” to największe targi branżowe w Polsce i jedne z kluczowych w Europie. Co roku uczestniczy w nich ponad 400 wystawców i w granicach około dziesięciu tysięcy osób zwiedzających, którzy reprezentują specjalistów, dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów i prezesów przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Targi WOD-KAN to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z partnerami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Dzięki wieloletniej tradycji targi są profesjonalną platformą dla specjalistów, pozwalającą na zapoznanie się z najnowszymi technologiami branży wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego.

Urządzenia do inspekcji i czyszczenia sieci kanalizacyjnych

 

W dniach 10-12 maja 2016 roku odbyły się w Bydgoszczy kolejne XXIV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2016. W tej najważniejszej w Polsce i największej w tej części Europy wystawie czynnie uczestniczyli pracownicy Zakładu Infrastruktury i Ekorozwoju Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak i dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami, technologiami, instalacjami i urządzeniami do transportu wody i ścieków, odwadniania zlewni i zagospodarowania wód opadowych, doskonalenia jakości wody oraz obniżającymi koszty usług świadczonych przez przedsiębiorstwa z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

W trakcie tegorocznego spotkania, które odbyło się na terenie nowego obiektu Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego zaprezentowało się 370 wystawców, którzy oferowali swoje maszyny, produkty i usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Tematyka wydarzenia ogniskowała się wokół takich zagadnień jak m. in.: systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków, maszyny przeznaczone do budowy, naprawy i utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rury, studnie i kształtki do budowy sieci, programy komputerowe dla firm w zakresie zarządzania infrastrukturą techniczną, urządzenia pomiarowe i pojazdy specjalistyczne, rozwiązania technologiczne z branży bezwykopowej.

Równolegle z wystawą odbywały się konferencje poruszające najistotniejsze problemy i wyzwania, jakie są do rozwiązania w zakresie rozumianej infrastruktury branży wod-kan. Swój aktywny udział w tych spotkaniach zaznaczyli profesorowie – Józef Dziopak i Daniel Słyś, którzy przedstawili referaty pt. Rzeka a systemy kanalizacyjne. Uwarunkowania projektowe i funkcjonowanie i Nowoczesna gospodarka wodami opadowymi. Kanały retencyjne – studium przypadków.

Szczególnym powodem do odnotowania jest wyróżnienie, jakie przyznało jury patentowi pn. Retencyjny kanał ściekowy, którego twórcami są wspomniani pracownicy. Innowacyjne rozwiązanie znalazło się na trzecim medalowym miejscu w grupie 10 najciekawszych wyrobów, jednocześnie kwalifikując się do grupy finałowej konkursu o statuetkę Grand Prix za najlepszy produkt tegorocznych targów. Wynalazek ten został wdrożony przez firmę Uponor Infra na terenie jednej z dzielnic miasta Rzeszowa. Stanowi on strategiczny element innowacyjnego systemu, który spełnia funkcję hydrauliczną w systemie kanalizacyjnym, związaną zarówno z transportem określonego strumienia ścieków, jak i retencyjną umożliwiającą okresowe gromadzenie nadmiaru ścieków deszczowych dopływających ze zlewni do kanalizacji deszczowej.

 

Anna Wdowik

 

 

We have 6 guests and no members online

Copyright 2011 25 czerwca 2016.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free