28 września 2017

Konferencja Naukowa z okazji 45-lecia pracy naukowej prof. Józefa Dziopaka

W roku 2017 przypada 45-lecie pracy naukowej Pana Profesora Józefa Dziopaka. Chcąc uświetnić ten jubileusz, podjęto decyzję o organizacji Konferencji Naukowej pn. Infrastruktura miast. Problematyka planowanej konferencji jest aktualna i wpisuje się w zainteresowania naukowe i dorobek Jubilata. Obejmuje ona zagadnienia związane z infrastrukturą miejską, gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową, tak istotne dla rozwoju miasta Rzeszowa.

Wystąpienia prezentowane podczas sesji naukowych będą opublikowane w formie monografii pt. „Infrastruktura miast”.

baner nbi spł

Patronat Honorowy

Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski - Rektor Politechniki Rzeszowskiej

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas - Rektor Politechniki Wrocławskiej

prof. Aleksandr V. KUZMIN - Prezydent Rosyjskiej Akademii Nauk Architektury
i Budownictwa

 

Komitet Naukowy

dr hab. inż. Adam BOLT, prof. PG

prof. dr hab. inż. Józef DZIOPAK

prof. dr hab. inż. Stanisław GRUSZCZYŃSKI

prof. dr hab. inż. Janusz JEŻOWIECKI

dr hab. inż. Piotr KOSZELNIK, prof. PRz

prof. dr hab. inż. Andrzej KULICZKOWSKI

prof. Aleksandr V. KUZMIN

prof. dr hab. inż. Maciej MACIEJEWSKI

prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS

prof. dr hab. inż. Marian MAZUR

prof. dr hab. inż. Elena NEVEROVA-DZIOPAK

prof. dr inż. Elżbieta PŁAZA

prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI

dr hab. inż. Andrzej RAGANOWICZ

dr hab. inż. Daniel SŁYŚ, prof. PRz

dr hab. inż. Marek SOWIŃSKI, prof. PP

prof. dr hab. inż. Ziemowit SULIGOWSKI

prof. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR

dr inż. Józef TRELA

prof. Ludmila I. TSVETKOVA

prof. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD

prof. dr hab. inż. Tomasz WINNICKI

dr hab. inż. Marek ZAWILSKI, prof. PŁ

doc. Ing. Martina ZELEŇÁKOVÁ, PhD

 

Partnerzy

Urząd Miasta Rzeszowa

Uponor Infra Sp z o.o.

Wavin Polska S. A.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Piątek - 20 października 2017

  9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

10:00 – 11:00 Uroczyste otwarcie konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, profesora Daniela SŁYSIA, Kierownika Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej

Przywitanie gości przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, Tadeusza FERENCA, DHC Politechniki Rzeszowskiej

Wystąpienia okolicznościowe gości honorowych konferencji

-      Profesora Tadeusza MARKOWSKIEGO, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej

-      Profesora Cezarego MADRYASA, JM Rektora Politechniki Wrocławskiej

-      Profesora Aleksandra V. KUZMINA, Prezydenta Rosyjskiej Akademii Nauk Architektury i Budownictwa

-      Profesora Wojciecha RADOMSKIEGO, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2007-2016

-      Profesora Piotra KOSZELNIKA, Dziekana Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

11:00 – 12:00 Profesor Daniel SŁYŚ - prezentacja sylwetki Jubilata - wspomnienia - kulisy z życiorysu

                      Wystąpienia okolicznościowe

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa i rozmowy kuluarowe

 

12:30 – 15:00 SESJA NAUKOWA I - INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

Przewodniczący obrad

prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS

prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI

 

Marek USTROBIŃSKI – Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury Rzeszowa

Aleksandr V. KUZMIN – The quality of the spatial environment: from general to specific

Wojciech RADOMSKI, Radosław OLESZEK – Rola mostów w infrastrukturze miejskiej i modele ich obliczania na przykładach obiektów z betonu

Andrzej KOLONKO, Cezary MADRYAS, Leszek WYSOCKI – Ryzyko przy renowacji przełazowych przewodów kanalizacyjnych

Emilia KULICZKOWSKA, Andrzej KULICZKOWSKI – Optymalny dobór badań umożliwiających zarządzanie przewodami kanalizacyjnymi w utrzymaniu ich prawidłowego stanu technicznego

Mariusz STARZEC, Józef DZIOPAK – Modelowanie hydrodynamiczne innowacyjnych kanałów retencyjnych w kanalizacji

Adam BOLT, Arkadiusz KRYCZAŁŁO – Wymiarowanie wbijanych fundamentów konstrukcji wsporczych zgodnie z EC 7

Andrzej RAGANOWICZ – Krytyczny stan techniczny infrastruktury kanalizacyjnej

Jacek TOMCZYK – Ciekawe aspekty realizacji budowy kolektorów ogólnospławnych Lee Tunnel w Londynie w technologii PEHD Weholite

15:00 – 16:00 Obiad w Ratuszu Urzędu Miasta Rzeszowa

 

16:00 – 19:00 SESJA NAUKOWA II – INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewodniczący obrad

dr hab. inż. Piotr KOSZELNIK, prof. PRz

dr hab. inż. Marek ZAWILSKI, prof. PŁ

 

Piotr KOSZELNIK – Rola sztucznych zbiorników retencyjnych jako elementu przyrody, gospodarki i krajobrazu

Marek ZAWILSKI, Grażyna SAKSON, Agnieszka BRZEZIŃSKA – Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych w aspekcie ochrony wód odbiornika

Daniel SŁYŚ, Agnieszka STEC, Kamil POCHWAT – Innowacyjne rozwiązania stosowane w nowoczesnej infrastrukturze odwodnieniowej

Józef TRELA, Karol TROJANOWICZ, Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ – Nowoczesne metody usuwania azotu oparte na procesie autotroficznej deamonifikacji

Ziemowit SULIGOWSKI – Wybrane sytuacje wpływające istotnie na warunki i możliwości eksploatacji infrastruktury

Marek SOWIŃSKI – Straty wynikające z przeciążenia kanalizacji deszczowej jako element ryzyka podtopienia zlewni zurbanizowanej

Agnieszka WRZESIŃSKA - Zagospodarowanie wód deszczowych w aglomeracjach miejskich na przykładzie doświadczeń firmy WAVIN

18:30 – 19:00 Dyskusja i podsumowanie obrad

20:30 –  5:00 Uroczysty Bankiet w Hotelu Rzeszów

 

 Sobota - 21 października 2017

 10:00 –  12:00 Wizyta studyjna: tereny inwestycyjne miasta Rzeszowa, Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem

We have 4 guests and no members online

Copyright 2011 28 września 2017.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free