17 maja 2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Mariusza Starca 

 

W dniu 17 maja 2017 roku mgr inż. Mariusz Starzec, asystent w Katedrze Infrastruktury i Gospodarki Wodnej, wygłosił seminarium dyplomowe pt. ”Projektowanie innowacyjnych systemów odwodnieniowych” związane z planowanym wszczęciem przewodu doktorskiego.

Podczas swojego wystąpienia mgr inż. Mariusz Starzec poruszył problem występowania lokalnych podtopień w aglomeracjach miejskich. Zdaniem prelegenta rozwiązanie tego problemu wymaga podejścia systemowego, uwzględnienia warunków lokalnych i korzystania z najnowszych rozwiązań technicznych. Podkreślił on również, że w zlewniach zurbanizowanych wysokie zagęszczenie infrastruktury często uniemożliwia korzystanie z kanałów ulgi i tradycyjnych zbiorników retencyjnych. Jako rozwiązanie tego problemu mgr inż. Mariusz Starzec wskazał innowacyjne rozwiązanie Retencyjny Kanał Ściekowy autorstwa dra hab. inż. Daniela Słysia, prof. PRz i prof. dra hab. inż. Józefa Dziopaka. W trakcie seminarium mgr inż. Mariusz Starzec przybliżył słuchaczom zasadę działania wynalazku i liczne zalety płynące z zastosowania tego innowacyjnego rozwiązania. Dodatkowo zapoznał on uczestników seminarium z wynikami przeprowadzonych dotychczas przez siebie badań, które dotyczyły efektywności zastosowania Retencyjnego Kanału Ściekowego w projektowanych i eksploatowanych sieciach kanalizacji deszczowej. Ponadto przedstawił autorski algorytm wymiarowania tego innowacyjnego rozwiązania. Swoje wystąpienie zakończył przedstawieniem sformułowanych wniosków oraz planowanych dalszych badań.  

Przewód doktorski mgra inż. Mariusza Starca wszczęty został Uchwałą Rady Wydziału z dnia 14 czerwca 2017 r. Na promotora pracy powołany został prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, natomiast na promotora pomocniczego dr inż. Kamil Pochwat.

We have 8 guests and no members online

Copyright 2011 17 maja 2017.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free