7-8 czerwca 2018

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2018

Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej PRz, w dniach 7 - 8 czerwca 2018 r. zorganizowała kolejną VI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną INFRAEKO 2018 pn. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko. Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, oraz Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. W Komitecie Honorowym konferencji zasiadali: prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. Aleksandr V. Kuzmin, prezydent Rosyjskiej Akademii Nauk Architektury i Budownictwa. Tradycyjnie, obrady odbywały się w zabytkowych salach Pałacu Wielopolskich w Krakowie, w którym siedzibę ma Prezydent i Rada Miasta Krakowa.


INFRAEKO 2018 0022

W spotkaniu wzięło udział blisko 150 przedstawicieli ośrodków naukowych, firm produkcyjnych, biur projektowych, urzędów miast i przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką wodno-ściekową z Polski, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Szwecji. Tematyka Konferencji obejmowała szeroki zakres zagadnień, które dotyczyły: optymalizacji infrastruktury miejskiej, innowacyjnych obiektów i uzbrojenia systemów komunalnych, monitoringu, sterowania i zarzadzania systemami komunalnymi, ochrony przeciwpowodziowej, odnawialnych i odpadowych źródeł energii, oceny i prognozowania stanu technicznego infrastruktury sieciowej oraz planowania przestrzennego i rozwój miast. Komitetowi Naukowemu konferencji przewodniczył prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, a

Komitetowi Organizacyjnemu prof. dr hab. inż. Daniel Słyś. W słowie wstępnym prof. Józef Dziopak wprowadził uczestników w główny temat spotkania, rozpoczynając od docenienia wagi i potrzeby rozwoju nowoczesnej infrastruktury miast, która w coraz większym stopniu oddziałuje na środowisko, a w zamysłach projektantów i zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa powinna tworzyć z nim oparty na równowadze konglomerat. Zachęcił uczestników do systemowego spojrzenia na problemy rozwijających się miast w powiązaniu z otaczającym je środowiskiem. Wyraził również przekonanie, że nadanie szczególnego znaczenia dyskusji na aktualne problemy i efektywnej wymianie poglądów w gronie naukowców, projektantów, osób zajmujących się obsługą i realizacją inwestycji oraz kadry eksploatującej systemy gospodarki komunalnej i wodnej da znaczący impuls do rozwoju myśli technicznej i nawiązania owocnej współpracy.

Otwarciu konferencji tradycyjnie towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród szczególnie zasłużonym naukowcom związanym ze środowiskiem konferencji INFRAEKO. W tym roku nagrodą za szczególne zasługi w kreowaniu postępu w inżynierii środowiska wyróżniono prof. Elżbietę Plazę z KTH Royal Institut w Sztokholmie i prof. Marka Zawilskiego z Politechniki Łódzkiej.

W trakcie ośmiu sesji referatowych i dwóch sesji posterowych wygłoszono 53 referaty i zaprezentowano 69 posterów. Referaty wprowadzające w wiodącą tematykę wygłosili profesorowie: Wojciech Radomski, Zuzana Vranayova, Marek Zawilski i – pod nieobecność Elzbiety Plazy – dr inż. Józef Trela. Prelekcjom naukowym towarzyszyły wystąpienia firmowe połączone z prezentacją najnowszych osiągnięć w dziedzinie gospodarki komunalnej, z którymi uczestnicy mieli też możliwość zapoznania się na stoiskach wystawowych. Charakter i różnorodność podjętych przez referentów problemów oraz aktywny udział publiczności stały się przyczynkiem do ożywionej dyskusji, w której czynny udział brali nie tylko sami prelegenci, ale również przedstawiciele firm branżowych oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Przyjęta koncepcja okazała się doskonałą platformą prezentacji prac naukowo-badawczych i wymiany doświadczeń między uczestnikami.

Dodatkową okazją do wymiany poglądów była uroczysta kolacja w zabytkowych wnętrzach Fortów Kleparz. Niepowtarzalną atmosferę spotkania uświetnił m.in. występ skrzypaczki, która wykonała współczesne aranżacje znanych przebojów muzyki klasycznej i rozrywkowej. Spotkanie przy dźwiękach muzyki trwało do białego rana. Nie przeszkodziło to jednak intensywnie rozpocząć drugi dzień konferencji, w czasie którego zaplanowano pięć sesji referatowych, w tym dwie dla doktorantów oraz dwie posterowe.

Organizatorzy zadbali również o dreszczyk emocji. W sesjach posterowych i doktoranckich jury oceniało wystąpienia oraz prezentowane plansze. Za najlepsze wystąpienie doktoranckie uznano referat mgr. inż. Łukasza Zubka ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie pt. Analysis of the heat and smoke release rate of selected undergrowth types. Najwyżej został oceniony poster przygotowany przez mgr. inż. Jarosława Bezyka z Politechniki Wrocławskiej pt. Carbon and nitrogen urban soil budget and it’s spatial differentiation in comparison with natural areas in the Wroclaw region. Uroczystego wręczenia dyplomów dokonała Edyta Zalewska, dyrektor sprzedaży firmy Uponor Infra Sp. z o.o., która ufundowała okolicznościowe nagrody. Warto zauważyć, że organizatorzy dołożyli szczególnych starań, aby wszystkie przedstawiane w trakcie konferencji referaty zostały opublikowane w wysoko notowanym wydawnictwie zagranicznym. Artykuły będą indeksowane w bazach danych Web of Science.

Dwudniowe obrady zostały podsumowane przez przewodniczących komitetów: naukowego i organizacyjnego konferencji, którzy podziękowali wszystkim prelegentom i uczestnikom dwudniowych obrad za aktywny udział w tym wydarzeniu. Szczególne podziękowania skierowali w stronę partnerów konferencji za nadanie jej obradom szerokiego pola do dyskusji oraz bogatej oprawy.

Konferencja zakończyła się uroczystym obiadem i zaproszeniem na kolejną jej edycję, która biorąc pod uwagę szerokie zainteresowanie, z pewnością odbędzie się za dwa lata.

Należy też docenić ogromne zaangażowanie, trafne porady i wsparcie Marii Major z Kancelarii Rady Miasta Krakowa, które miało kluczowe znaczenie w zapewnieniu tak okazałej całej oprawy podczas trwania konferencji. Zorganizowanie konferencji nie byłoby możliwe bez zaangażowania firm Uponor Infra Sp. z o.o. oraz Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o., które od lat wspierają organizację konferencji INFRAEKO.

We have 6 guests and no members online

Copyright 2011 7-8 czerwca 2018.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free