maj 2010

Zjednoczeni Bałtykiem

 

Reprezentując JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak uczestniczył (w październiku 2006 i 2009 r.) w dwóch kolejnych edycjach  Konferencji Rektorów Uniwersytetów Europejskich w Uppsali. W ramach realizowanych programów tych konferencji przewidziano uroczyste podpisanie umów o współpracy przez ich uczestników z gospodarzami reprezentowanymi przez rektora Uppsala University. Zawarte zostały cztery umowy - dwie o współpracy dydaktycznej Politechniki Rzeszowskiej z Uppsala University i dwie (Letter of Agreement Regarding Baltic University Courses) na prowadzenie kursów przez pracowników Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju z programu BUP w zakresie Sustainable Baltic Region - SBR i Sustainable Water Management - SWM.

Od ponad 15 lat prowadzona jest współpraca z zespołem specjalistów z Uppsala University w Szwecji, prowadzącym międzynarodowy program dydaktyczny The Baltic University Programme - BUP. Jednym z efektów tej współpracy było m.in. uzyskanie w 2001 r. certyfikatu w zakresie Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin, o tematyce związanej z szeroko rozumianym rozwojem zrównoważonym w gospodarce wodno-ściekowej. Uprawnia on do prowadzenia wykładów z kilku przedmiotów w uczelniach krajów należących do Unii Europejskiej i realizujących program BUP.

We have 6 guests and no members online

Copyright 2011 maj 2010.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free