13 - 17 wrzesień 2010

IFAT ENTSORGA 2010 w Monachium

 

IFAT1 . W dniach 13-17 września 2010 r. w Monachium odbyły się cykliczne Światowe Targi Innowacyjne IFATENTSORGA 2010 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospoda-rowania surowcami.

 

Celem tej wystawy była prezentacja najwartościowszych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, głównie o innowacyjnym charakterze, które mają powszechną użyteczność. Jest to największa w tej branży światowa impreza wystawowa organizowana w Niemczech, która stwarza przodującym firmom i jednostkom naukowo-badawczym możliwość zaprezentowania technologii o wysokim aspekcie aplikacyjnym.

 

IFAT2 ... Wystawie towarzyszyło 15. Międzynarodowe Sympozjum - Woda, Ścieki, Odpady i Energia, które odbywało się w International Congress Centre Munich. W ramach tego sympozjum prezentowano praktyczne osiągnięcia i udane wdrożenia w dwóch nurtach tematycznych.Pierwszy obejmował nowe strategie, technologie i innowacyjne rozwiązania w zrównoważonej gospodarce wodnej. Drugi kierunek omawianych zagadnień był ściśle związany ze zrównoważoną gospodarką odpadami komunalnymi.
Równolegle z sympozjum odbywały się specjalistyczne seminaria tematyczne, które dotyczyły lokalnych wdrożeń odnoszących się do odnowy różnych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odnawialnych energii i innych sieci infrastruktury podziemnej.

 

We have 3 guests and no members online

Copyright 2011 13 - 17 wrzesień 2010.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free