Dyplomanci

 

Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej prowadzi zajęcia w ramach bloku dyplomowania o nazwie Infrastruktura i Ekorozwój (blok F)

 

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe obszary działalności inwestycyjnej. Podstawową dziedziną, na którą przeznacza się obecnie największe środki w formie dotacji na budowę i modernizację, dotyczy szeroko rozumianej infrastruktury. Wymagania stawiane przez unijne struktury zarządzające funduszami dotyczą wszystkich etapów związanych z tworzeniem samej dokumentacji technicznej, wyborem technik wykonawczych, a także prawidłowego przygotowania przetargów na prace inżynierskie. Realizacja tak dużych projektów wymaga zatrudnienia specjalistów o wysokich kwalifikacjach na etapie projektowania, przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych.

 

W planie dydaktycznym bloku dyplomowania, oprócz tematyki związanej z optymalizacją systemów kanalizacyjnych z wykorzystaniem różnych form retencji, znajdują się przedmioty, w ramach których są prezentowane zaawansowane metody projektowania infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem programów (Wavin NET, EPANET, SWMM, Kanalizator-CAD, Wodociągowiec), zagadnienia optymalizacji oraz problemy ekorozwoju.

 

Absolwenci przygotowywani są do rozwiązywania skomplikowanych zadań projektowych, otrzymują poszerzoną wiedzę i nowoczesne narzędzia potrzebne w pracy zawodowej.

 

 


 

Dyplomanci w roku akademickim 2010/2011 - V SD

W dniu 21 października 2010 roku odbyło się Seminarium Branżowe na temat „Obiekty i urządzenia do retencjonowania ścieków i nowe technologie stosowane w systemach kanalizacyjnych”. Spotkanie odbyło się w Krakowie w sali wykładowej pięknego gmachu Akademii Sztuk Pięknych na Placu Matejki 13. Propozycja udziału w Seminarium spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów V roku inżynierii środowiska - dyplomantów Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju. W seminarium wzięli również udział studenci III roku inżynierii środowiska.

 

Wykład prowadzony był przez niemieckich specjalistów z dziedziny projektowania nowoczesnych systemów kanalizacyjnych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań do budowy infrastruktury podziemnej pana dipl. – Ing. Jacka Nalaskowskiego oraz pana dipl. – Ing. Reinharda Schledera, przedstawiciela firmy bgu Umweltschutzsysteme. Studentom przedstawiono i omówiono zagadnienia dotyczące między innymi znaczenie retencji w systemach kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej, zbiorników retencyjno-odciążających i przelewów burzowych w kanalizacji ogólnospławnej oraz upłynnionego gruntu – nowej technologii w budowie infrastruktury komunalnej.

 

Tematyka spotkania dotyczyła głównie kwestii powiązania zasad projektowania z wyborem urządzeń i systemów firmy bgu Umweltschutzsysteme, które są powszechnie stosowane, zarówno przy rozbudowie, jak i modernizacji kanalizacji z uwzględnieniem różnych form retencji ścieków deszczowych.

 

Udział w seminarium był dla studentów okazją do poszerzenia wiedzy na temat projektowania systemów kanalizacyjnych zdobytej na studiach, podniesienia własnych kwalifikacji a także do zwiedzenia pięknego miasta - Krakowa.

5sd1

 

 


Dyplomanci w roku akademickim 2010/2011 - IV SD

W dniu 3 listopada 2010 roku studenci IV roku inżynierii środowiska zwiedzali obiekty i urządzenia Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce. Wyjazd dydaktyczny zorganizowano w ramach przedmiotu Nowoczesne kształtowanie rzek, który jest prowadzony w Katedrze Infrastruktury i Ekorozwoju. W programie pobytu uwzględniono zapoznanie się studentów z działaniem szczytowo-pompowej elektrowni wodnej w Solinie, budową zapory solińskiej oraz funkcjonowaniem małej elektrowni wodnej w Myczkowcach.

 

Pierwszym punktem zwiedzania była elektrownia wodna w Solinie. Grupę zwiedzających wprowadzono do najniższej galerii zapory znajdującej się 6 metrów pod dnem Jeziora Solińskiego. Wewnątrz zapory na czterech poziomach biegną galerie komunikacyjno-kontrolne o łącznej długości 2 073 m. Zapora jest największą budowlą hydrotechniczna w Polsce i ma długość 664 m i kubaturę betonu 780 300 m3. Maksymalna wysokość budowli w najniższym miejscu posadowienia wynosi 82 m. Korona zapory ma 8,4 m szerokości. Natomiast warunki geologiczne oraz profil koryta rzeki wymusiły konieczność załamania osi zapory.

 

5sd2

 

Ostatnim etapem wyjazdu było zwiedzanie ziemnej zapory w Myczkowcach. Część betonowa składa się z przelewów oraz ujęcia wody do sztolni. Przelewy posiadają 3 przęsła, każde w świetle ma 16 m. Całkowita długość ziemnej zapory wynosi 386 m, a jej wysokość 17,5 m.

 

Elektrownia Wodna Solina powiązana jest gospodarką wodną z Elektrownią Wodną Myczkowce, którą uruchomiono w 1961 roku. Jezioro Myczkowieckie pełni funkcję zbiornika wyrównawczego dla elektrowni w Solinie. Przepływowo-wyrównawcza elektrownia w Myczkowcach składa się z dwóch turbozespołów z turbinami typu Kaplana o łącznej mocy zainstalowanej 8,3 MW. Budynek elektrowni usytuowany jest na końcu sztolni w miejscowości Zwierzyń.

 

Udział w wycieczce dydaktycznej był dla studentów okazją do poszerzenia wiedzy w zakresie rozwiązań eksploatowanych budowli hydrotechnicznych, a także odnawialnych źródeł energii. Zdobyta wiedza może okazać się cennym doświadczeniem w przyszłej pracy zawodowej.

 

 

4sd1

We have 25 guests and no members online

Copyright 2011 Dyplomanci.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free